„Největším bohatstvím firmy jsou její lidé.“

Naše firma BONKA, s.r.o. umožňuje svým zaměstnancům zlepšení jejich odborných kvalifikací v praxi.
K tomu naše společnost nabízí stabilní firemní zázemí, bezpečné pracovní podmínky, motivující
platové ohodnocení a férový přístup.

Ve firmě si zakládáme na vzájemné důvěře, a to nezávisle na pracovním postavení ve firmě. Věrnost a
respekt jsou pro nás základním stavebním kamenem naší spolupráce. I proto se snaží naše firma
BONKA, s.r.o. zapojit své zaměstnance i do veřejného dění, samozřejmě podle jejích individuálních
rozhodnutí a možností. Celý náš kolektiv se tak aktivně snaží udělat ze světa o kousek lepší místo.

Vedení společnosti BONKA, s.r.o. vyžaduje od svých zaměstnanců za každých okolností čestné jednání
a vysoce odborný přístup. Každý náš zaměstnanec jde svým chováním a profesionalitou příkladem
ostatním, každý jedinec z našeho týmu si je plně vědom svých povinností a z nich vyplývající
odpovědnosti. V našem kolektivu dodržujeme své sliby, a to bezvýhradně.

Firma BONKA, s.r.o. vždy respektuje zákony. Náš tým je přesvědčen o tom, že nejlepší cesta
k obchodnímu úspěchu a zkvalitnění naší odvedené práce pro zákazníky BONKA, s.r.o. vede skrze
spravedlivé a svobodné prostředí konkurence. Naše společnost se spoléhá na poctivé a korektní
jednání se zákazníky a dodavateli, které zaručuje nejvyšší efektivitu a kvalitu práce..

Společnost BONKA, s.r.o. si je vědoma toho, že náš tržní svět obsahuje mnoho národností, ras, jazyků,
politických přesvědčení, náboženských kultur a hospodářských koncepcí. Zkušenosti z našeho
mezinárodního kolektivu, ve kterém vzájemně respektujeme naše postoje, přenášíme i na naše
zákazníky.

Chceme přispívat ke zlepšení životních podmínek a k obnově českého řemesla, tradičně spojovaného s kvalitou – a to všude tam, kde podnikáme.