„Největším bohatstvím firmy jsou její lidé.“

BONKA, s.r.o. v praxi umožňuje svým zaměstnancům neustále zvyšovat svou kvalifikaci. Poskytuje dobré a bezpečné pracovní podmínky za spravedlivou a motivující mzdu.

BONKA, s.r.o preferuje důvěru jeden k druhému, nezávisle na pracovním postavení ve firmě, respekt a věrnost. BONKA, s.r.o. podporuje své zaměstnance v zapojení do veřejného života podle jejich individuálního rozhodnutí. Dle svých možností celý kolektiv spolupracuje na tom, aby se svět stal lepším.

Vedení BONKA, s.r.o. požaduje od svých zaměstnanců vždy čestné jednání a za všech okolností vysoce odborný, profesionální přístup k práci a chová se tak, aby jim bylo příkladem. Každý z týmu zaměstnanců si je vědom svých povinností a odpovědnosti vyplývající z jeho jednání. Dodržuje své slovo a plní bezvýhradně své sliby.

BONKA, s.r.o. vždy respektuje zákony. Tým zaměstnanců BONKY, s.r.o. věří, že nejlepší cesta k obchodnímu úspěchu a zlepšení kvality odvedené práce pro zákazníky BONKY, s.r.o., je prostředí spravedlivé a svobodné konkurence, které vede přes čestné, korektní, solidní a poctivé jednání se zákazníky i dodavateli a udržení nejvyšší možné kvality práce.

BONKA. s.r.o. si je vědom toho, že svět, který je našim trhem se skládá z mnoha kultur, ras, politických filozofií, náboženství, jazyků i hospodářských koncepcí, a proto, že se umíme respektovat v rámci našeho kolektivu, tuto zkušenost chování jeden k druhému přenášíme i na svého zákazníka.

Chceme přispívat ke zlepšení životních podmínek a k obnovení staré české kvality všude tam, kde podnikáme.